Piedzīvojumiem pa pēdām


Moto piedzīvojumu klubs “apPasaule” – ir līdzīgi domājošu sportisku, ar piedzīvojumu meklētāja un ceļotāja garu apveltītu cilvēku grupa. Tā veicina vidi saudzejošu moto ceļojumu un ar moto tehniku saistītu sporta un atpūtas pasākumu attīstību Latvijas Republikā un aiz tās robežām.

Biedrība organizē un veicina moto ceļojumus un ekspedīcijas, veido informācijas apmaiņas interneta vietni www.appasaule.lv moto piedzīvojumu meklētājiem, organizē pasākumus un salidojumus, kā arī veselīgu atpūtu, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un paaugstināšanai, tādejādi sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrības veselības veicinašanā.

Svarīga loma ir jaunās paaudzes atbalstīšanā, lai veicinātu ieinteresētību nodarboties ar motosportu un moto ceļojumiem. Kā arī morāla atbalsta nodrošināšana gados vecākiem ar moto piedzīvojumiem saistītiem cilvēkiem, lai neviens nejustos atstāts un aizmirsts.

Biedrības ietvaros ir izveidota motosporta komanda, kura pārstāv Klubu apPasaule dažādās motosporta sacīkstēs, tādās disciplīnās kā Enduro, CrossCountry, Enduro Sprints, u.c.

26

aktīvi biedri pašlaik ir klubā

6

plānoti motociklu pasākumi 2020. gadā

11

gadus pastāv klubs apPasaule

45

kopumā noorganizētas sacensības kopš 2006. gada

Rekvizīti:

Biedrība „Moto Piedzīvojumu klubs apPasaule”
Reģistrācijas Nr. 40008125198
Juridiskā adrese: Sārtes iela 4, Rīga
Konts: LV97HABA0551020272338
Banka: A/S „Swedbanka”