Vārds, Uzvārds / Name, Surname *
Klubs / Club
Valsts / Country
Motocikls / Motorcycle model
Sportista licences Nr./ Licence Nr.*
Sportista apdrošināšanas polises Nr./ Insurance Nr.*
E-pasts / E-mail *
Mobilais / Mobile

Esmu izlasījis un piekrītu pasākuma informācijai un noteikumiem / I have read and accept the additional information and conditions provided *
Verifikācija / Verification: *
2 + 3 =

Svarīgi! / Important!

Ja rodas kādas problēmas ar reģistrēšanos, lūdzu, zvaniet pa tālruni +371 26491184 vai rakstiet uz e-pastu: appasaule@gmail.com

* - obligāti aizpildāmie lauki

Es apstiprinu, ka esmu iepazinies ar sacensību nolikumu, ievērošu šo nolikumu un neprasīšu atbildību no sacensību organizatora par nelaimes gadījumiem, kas radušies tajā skaitā mana veselības stāvokļa dēļ. Es uzņemos visu risku un atbildību, un apsolos necelt pretenzijas pret organizatoru un LaMSF par sev radītajiem materiālajiem zaudējumiem vai veselības bojājumiem.

I, confirm that I have familiarised myself with Competition Regulations, I will abide to these regulations and will not hold the competition organisers responsible for any accidents caused, among others, due to the state of my health. I accept all risk and responsibility and promise not to raise claims against the organiser or LaMSF regarding any material damage or injuries I may suffer.